Vi använder cookies för att skapa en så säker och effektiv webbplats som möjligt för våra kunder. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Få mer information om hur vi använder cookies och hur du kan ändra dina cookie-inställningar.

YANMAR Marine

INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande: 1 maj 2013
Du kan när som helst läsa den senaste versionen genom att klicka på länken till integritetspolicyn på vår webbplats.

ANVÄNDNING AV DATA

När du sänder e-post till oss, använder vi dina personuppgifter för att svara på dina frågor, kommentarer eller förslag. Vi kan komma att vidarebefordra dina kontaktuppgifter tillsammans med dina frågor, kommentarer eller förslag till relevant Yanmar-koncernföretag, eller om så krävs för att tillhandahålla ett svar, till en lokal distributör. De kommer att använda dina personuppgifter för att svara på dina frågor och/eller förbättra sina produkter och tjänster. Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter, godkänner du sådan överföring av dina frågor, kommentarer och/eller kontaktuppgifter, såvida du inte informerar oss om annat.

Du kan även registrera dig på vår webbplats för att få marknadsföringsinformation via e-post, inklusive nyhetsbrev och information om vissa produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig. Yanmars koncernföretag kan komma att sända ut sådan marknadsföringsinformation till länder över hela världen. Genom att registrera dig godkänner du även att dina kontaktuppgifter överförs till Yanmars globala koncernföretag som kommer att använda uppgifterna för att sända sådan marknadsföringsinformation till dig.

I det fall du ansöker om jobb hos oss och bifogar ditt CV kommer dina personliga uppgifter att bearbetas för detta ändamål.

Yanmars koncernföretag och distributörer kan ha sin verksamhet i länder utanför EU där dataskydd motsvarande den som gäller inom EU enligt dataskyddsdirektivet 95/46/EG inte tillhandahålls. Namn och adress på Yanmars koncernföretag och distributörer finns tillgängliga på internet.

Vi kan dessutom komma att bearbeta dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav eller, om tillämpligt, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används för att förbättra din webbupplevelse, de kommer till exempel ihåg dina personliga inställningar och preferenser. Informationen som vi hämtar från cookies använder vi i analys- och övervakningssyfte för att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Du behöver inte godkänna cookies för att använda vår webbplats. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie, eller så att den helt avaktiverar cookies. Information om hur du ändrar dina cookie-inställningar hittar du i webbläsarens Hjälp-avsnitt. Om du väljer att inte godkänna cookies, kan du fortfarande besöka vår webbplats men då kanske inte alla tjänster, funktioner eller resurser fungerar som det är tänkt. Vissa aktiviteter kan även ta längre tid än normalt.

DINA RÄTTIGHETER

Yanmar Europe BV i Nederländerna är värd för denna databas (dataregisteransvarig såsom det definieras i den nederländska lagen om skydd av personuppgifter).

Du har rätt att efter begäran bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig, och/eller att begära att sådana uppgifter rättas, kompletteras, raderas eller blockeras. En sådan begäran skickar du till: Yanmar Europe BV.

Yanmar Europe BV har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust och mot all otillåten bearbetning.

KONTAKT

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, använd vår blankett: kommentarer och förslag.